Nam Khang Tổ Sư

Nam Khang Tổ Sư : một đứa trẻ mồ côi mẹ, bị chính gia đình bán lấy tiền. Cậu bị đày vào làm nô dịch cho 1 môn phái huyền thuật. Nào ngờ, vì trộm học pháp thuật mà Khang bị giết và vứt xuống vực.Nhưng cậu lại được 1 vị cao tăng cứu, và cậu chẳng được làm con người mà biến thành phế thi. Cuộc đời Khang khao khát trở lại làm người [wbcr_php_snippet id=”1210″]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *