Vai Trò Phong Thủy Âm Trạch Trong Đời Sống Con Người?

Phong thủy mồ mả sẽ giúp cho gia tộc một số hoặc tất cả các lĩnh vực sau đây:

  •       Duy trì nòi giống, phát triển nhân đinh, anh em sum họp.
  •       Chấm dứt tình trạng neo đơn, cô quả, ly tán.
  •       Mở mang trí tuệ, con cháu thông minh, đỗ đạt.
  •       Dẹp kẻ tiểu nhân, khai đường quan lộ, công danh nhẹ bước.
  •       Củng cố tiền đồ, tài lộc hưng vượng, gia sản hoạnh phát.
  •       Đẩy lùi bệnh tật, hạn chế ốm đau, giữ vững bình an
  •       Hóa giải mâu thuẫn, gia đạo thuận hòa, gia phong quy củ.
  •       Tình cảm tốt đẹp, đôi lứa trăm năm, vợ chồng hạnh phúc.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN