Cảm ơn quý hữu đã truy cập vào trang website https://phongthuyvietlinh.com/ được vận hành bởi Công ty Cổ phần Phong thủy Việt Linh. Dạ Táng cùng đội ngũ nhân viên  tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của quý hữu. 

Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng và gây dựng được niềm tin cho quý hữu là vấn đề rất quan trọng với Việt Linh. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến bạn tuân thủ theo nội dung của chính sách này. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

 

 1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG: 
  Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Tiêu Dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).
 2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN: 
  Website https://phongthuyvietlinh.com/ sử dụng thông tin của Người Tiêu Dùng cung cấp để:
 • Cung cấp các dịch vụ đến Người Tiêu Dùng;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Tiêu Dùng và Phong Thủy Việt Linh;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người Tiêu Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Tiêu Dùng;
 • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Tiêu Dùng;
 • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người Tiêu Dùng tại Phong Thủy Việt Linh;
 • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 1. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN: 
  Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Người Tiêu Dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.
 2. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG:
  Người Tiêu Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:
 • Ban quản trị
 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website phongthuyphunggia.com
 • Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động.
 • Công ty nghiên cứu thị trường
 • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 1. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN:

  Công ty TNHH MTV Phong Thủy Việt Linh

  – Văn phòng: Lô A4 08 Nguyễn Sinh Sắc , Phường Hoà Minh – Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

  –  0935 7777 69

 2. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG:
  Thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng trên Website phongthuyphunggia.com được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website https://phongthuyvietlinh.com/. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người Tiêu Dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.
  Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng khi không có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.
  Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Người Tiêu Dùng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Người Tiêu Dùng được biết về vụ việc.
  Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người Tiêu Dùng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Phong Thủy Việt Linh.